Activities

Activities

SWEDEN

 

180608 - 180610 BENELLITRÄFF 2018

Hej alla benellivänner och andra vänner också.

Snart stundar vår årliga Benelliträff som i år 2018 kommer att vara i Danmark på Fyn strax utanför Ringe söder om Odense. Vi kommer att tillbringa helgen den 8-9-10 Juni där. Det är en camping med stugor och rum. Vi träffas på fredagen den 8 juni ( det går bra att komma tidigare också) med lite mat på kvällen, det blir gryta 100 DKK mm. Lördag 9 juni skall vi åka på en tur runt på Fyn och besöka ett intressant slott och ett museum. Men först blir det frukost. Lunch när vi är ute och åker. Middag på kvällen, Grillmeny med sallad + div 150 DDK. Söndag blir det frukost och lite förberedelser för avfärd.

Lite priser: Att tälta är 80 DKK/Natt Husbil är också ok.

Rum med egna sängkläder 150 DKK/Natt Med sängkläder 250 DKK/Natt

Frukost 50 DKK/Dag

Boende och mat betalas på plats.

Lunch ute när vi är på tur och entreavgifter betalar var och en för sig.

På lördag eftermiddag mellan 16.00–17.00 har vi årsmötet för våra medlemmar, med val av ordförande och sekreterare, förslag eller ändringar samt ekonomin. Direkt efter det fortsätter vi med att diskutera om vad som händer i år, bland annat resor till Finland och Pesaro.

För mer info kontakta Arne i Danmark +4540103057 / arne1@oncable.dk eller Christer i Sverige +46706361616 / chr.n@telia.com.

 

Ansvariga för arrangemanget är Arne och Kim tillsammans med våra andra Danska vänner.

 

Rudmevej 3A · 5750 Ringe · Mobil +45 25 12 02 28 · bb@baumann-tk.dk · Web: www.mc-campfyn.dk

 

 

180608-180610 BENELLI MEET 2018

Hi all Benelli friends and other friends as well.

Soon our annual Benelli meeting will take place, which in 2018 will be in Denmark on Fyn just outside Ringe south of Odense. We will spend the weekend on 8-9-10 June there. It is a campsite with cottages and rooms. We meet on Friday, June 8th (it's ok to come sooner too) with a little food in the evening, it will be stew of meat. Saturday June 9th we will go for a drive around Fyn and visit an interesting castle and museum. But first it will be breakfast. Lunch on the roadtrip. Dinner in the evening, Grill menu with different meat, salad and more, 150 DKK. Sunday there is breakfast and some preparations for departure.

Prices: To camp is 80 DKK / Night/person, Caravan is also ok.

Bed, on bed linen 150 DKK / Night/person, With bed linen 250 DKK /Night/person

Breakfast 50 DKK / Day/person

Everything is payed for at the campsite

Lunch out when we are on our roadtrip and entry fees pay separately.

On Saturday afternoon between 16.00 and 17.00, we have the annual meeting of our members, with the election of chairman and secretary, suggestions or changes as well as the economy. Immediately after that we will continue discussing what's happening this year, including trips to Finland and Pesaro.

For more information call Arne in Denmark 004540103057/ arne1@oncable.dk , You can also call Christer 0046706361616/chr.n@telia.com

Responsible for the event is Arne and Kim together with our other Danish friends.

Rudmevej 3A · 5750 Ringe · Mobile +45 25 12 02 28 · bb@baumann-tk.dk · Web: www.mc-campfyn.dk

You are all welcome to our meeting, Benellis or not

Christer and Arne

Scandinavian Benelli Club

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINLAND

 

 

UK

 

 

 

ITALY