Scandinavian Benelli Club

Hej Benellivänner,

   

Välkommen till vår hemsida, här finns information om klubben och hur du blir medlem.  All kommunikation för klubbmedlemmar sker via epost. 

Du är också välkommen att se vår facebooksida för en större intessesfär för Benellivänner

Klubben startades i augusti 2006 och blev medlem i MHRF - Motorhistoriska Riksförbundet 2007.   Klubben är ideell och vårdar Benelli och Motobi motorcyklar.Hur man blir medlem

Intresset för Benelli och Motobi MC är det viktigaste, du behöver inte äga någon av dessa.


Genom att betala årsavgiften till klubbens postgiro eller bankgiro, eller överföring direkt till vårt bankkonto, blir du medlem i klubben. Glöm inte skriva för vilka personer avgiften gäller, samt ange din epostadress..


Medlemsavgift

För 2023 och 2024 är avgiften 100SEK per år för medlem och samma för familjemedlem.


Bank: Nordea

Plusgiro account : 22 85 96-3

Bank account no : 99 602602 2859 63

IBAN : SE15 9500 0099 6026 0228 5963

BIC (swift): NDEASESS

 

I medlemsskapet ingår 

- Förmånliga försäkringar i Sverige genom MHRF - Motorhistoriska Riksförbundet (www.mhrf.se)

- MHRF kan också vara behjälpliga med import/export-frågor och annat som rör registreringar etc. 


- Kontaktnät med Benelli-intresserade och andra Benelliklubbar


- Information om återförsäljare och reservdelsförsäljning


- Information och inbjudan till Benelliträffar
Kontakt

Om du behöver komma i kontakt med styrelsen, skicka ett epostmeddelande till committee@benelliclub.eu.

Ordförande: Dennis Ståhlberg

vice Ordförande: Christer Nilsson

Sekreterare: Tommy Jakobsson

Kassör: Erik Ståhlberg

Suppleant: Tomas Johansson


Web-ansvarig: Stefan Hägglund